CÔNG TY TNHH WINSUN POWER

slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Tím 1.8m - Winsun - WS102
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Tím 1.8m - Winsun - WS102
100.000 VNĐ
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Cam 1.8m - Winsun - WS102
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Cam 1.8m - Winsun - WS102
100.000 VNĐ
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Xanh Dương 1.8m - Winsun - WS102
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Xanh Dương 1.8m - Winsun - WS102
100.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài đa năng vàng 1.8M - WS102
Ổ cắm kéo dài đa năng vàng 1.8M - WS102
100.000 VNĐ
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Xanh Lá 1.8m - WS102
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Xanh Lá 1.8m - WS102
100.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 4 công tắc - WS354
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 4 công tắc - WS354
125.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 3 ổ đa năng và 2 cổng USB - WS354U
Ổ cắm kéo dài 3 ổ đa năng và 2 cổng USB - WS354U
150.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 5 ổ đa năng và 5 công tắc - WS355
Ổ cắm kéo dài 5 ổ đa năng và 5 công tắc - WS355
150.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 2 cổng USB - WS355U
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 2 cổng USB - WS355U
175.000 VNĐ
Ô cắm kéo dài 2 ổ đa năng và 4 cổng USB thông minh - WS204
Ô cắm kéo dài 2 ổ đa năng và 4 cổng USB thông minh - WS204
200.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 5 ổ đa năng và 5 công tắc - FL355
Ổ cắm kéo dài 5 ổ đa năng và 5 công tắc - FL355
200.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 2 cổng USB - FL355U
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 2 cổng USB - FL355U
240.000 VNĐ
CÔNG TẮC VÀ Ổ CẮM
Hạt ổ cắm 6 chấu 10A 250V - V-033
Hạt ổ cắm 6 chấu 10A 250V - V-033
Liên hệ
Hạt ổ cắm 6 chấu 16A 250V - V-032
Hạt ổ cắm 6 chấu 16A 250V - V-032
Liên hệ
Hạt ổ cắm 3 chấu 10A/250V~ - V-029
Hạt ổ cắm 3 chấu 10A/250V~ - V-029
Liên hệ
Hạt tivi 9,52mm - V-015
Hạt tivi 9,52mm - V-015
Liên hệ
Hạt chiếu áp đèn (300W) - V-013
Hạt chiếu áp đèn (300W) - V-013
Liên hệ
Hạt chiếu áp quạt (300W)- V-012
Hạt chiếu áp quạt (300W)- V-012
Liên hệ
Hạt điện thoại cho RJ 11 - V-011
Hạt điện thoại cho RJ 11 - V-011
Liên hệ
Hạt mạng 8P8C cat 6 - V-010-6
Hạt mạng 8P8C cat 6 - V-010-6
Liên hệ
Hạt mạng 8P8C cat 5E - V-010-5
Hạt mạng 8P8C cat 5E - V-010-5
Liên hệ
Hạt ổ cắm USB DC5V 1.5A - V-007-1
Hạt ổ cắm USB DC5V 1.5A - V-007-1
Liên hệ
Hạt ổ cắm USB DC5V 1A - V-007
Hạt ổ cắm USB DC5V 1A - V-007
Liên hệ
Hạt công tắc cỡ trung đảo chiều 10A 250V (2 way) - V-002-2
Hạt công tắc cỡ trung đảo chiều 10A 250V (2 way) - V-002-2
Liên hệ
Hạt công tắc 10A 250V (1 way) -  V-002-1
Hạt công tắc 10A 250V (1 way) - V-002-1
Liên hệ
Hạt công tắc chuông - V-001
Hạt công tắc chuông - V-001
Liên hệ
Nút trắng- V-000
Nút trắng- V-000
Liên hệ
Chuông cửa không dây cao cấp - D-433M
Chuông cửa không dây cao cấp - D-433M
Liên hệ
Bộ ổ cắm mạng và tivi - DBK8
Bộ ổ cắm mạng và tivi - DBK8
Liên hệ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu - DBK8-006
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu - DBK8-006
Liên hệ
Bộ công tắc bốn đảo chiều - DBK8-005
Bộ công tắc bốn đảo chiều - DBK8-005
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - DBK8-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - DBK8-004
Liên hệ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - DBK8-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - DBK8-003
Liên hệ
Bộ công tác cỡ trung đảo chiều - DBK8-002
Bộ công tác cỡ trung đảo chiều - DBK8-002
Liên hệ
Bộ ổ cắm 8P8C mạng cat 5E - GOLD-011
Bộ ổ cắm 8P8C mạng cat 5E - GOLD-011
Liên hệ
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - GOLD-008
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - GOLD-008
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - GOLD-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - GOLD-004
Liên hệ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - GOLD-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - GOLD-003
Liên hệ
Bộ công tắc cỡ trung đảo chiều 10A/250V - GOLD-002
Bộ công tắc cỡ trung đảo chiều 10A/250V - GOLD-002
Liên hệ
Bộ ổ cắm và ổ cắm tivi - DBW5-015
Bộ ổ cắm và ổ cắm tivi - DBW5-015
Liên hệ
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - DBW5-012
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - DBW5-012
Liên hệ
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - DBW5-008
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - DBW5-008
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ -DBW5-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ -DBW5-004
Liên hệ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - DBW5-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - DBW5-003
Liên hệ
Bộ công tác cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ - Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - INX-012
Bộ công tác cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ - Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - INX-012
Liên hệ
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - INX-012
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - INX-012
Liên hệ
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - INX-008
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - INX-008
Liên hệ
Bộ ổ cắm 3 chấu 10A/250V - INX-006
Bộ ổ cắm 3 chấu 10A/250V - INX-006
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - INX-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - INX-004
Liên hệ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - INX-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - INX-003
Liên hệ
Bộ công tác cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ -INX-001
Bộ công tác cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ -INX-001
Liên hệ
Bộ ổ cắm 3 chấu 10A/250V - TZ-007
Bộ ổ cắm 3 chấu 10A/250V - TZ-007
Liên hệ
Bộ công tắc bốn đảo chiều - TZ005
Bộ công tắc bốn đảo chiều - TZ005
Liên hệ
Bộ công tắc cỡ trung đảo chiều 10A/250V - TZ-002
Bộ công tắc cỡ trung đảo chiều 10A/250V - TZ-002
Liên hệ
Bộ 2 ổ cắm điện thoại - TZ-013
Bộ 2 ổ cắm điện thoại - TZ-013
Liên hệ
Bộ ổ cắm và ổ cắm tivi - TZ-015
Bộ ổ cắm và ổ cắm tivi - TZ-015
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ -TZ-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ -TZ-004
Liên hệ
Bộ công tắc cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ - TZ-001
Bộ công tắc cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ - TZ-001
30.000 VNĐ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - TZ-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - TZ-003
40.000 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu - TZ-006
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu - TZ-006
40.000 VNĐ
Bộ ổ cắm và công tắc đôi - TZ-008
Bộ ổ cắm và công tắc đôi - TZ-008
40.000 VNĐ
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - TZ-012
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - TZ-012
135.000 VNĐ
MCB & RCCB
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 1P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 1P
34.000 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 1P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 1P
28.000 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 2P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 2P
78.000 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 2P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 2P
58.000 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 3P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 3P
100.000 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 3P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 3P
88.000 VNĐ
CB chống giật RCCB-6KA 2P
CB chống giật RCCB-6KA 2P
220.000 VNĐ
CB chống giật RCCB-6KA 4P
CB chống giật RCCB-6KA 4P
343.000 VNĐ
KHỞI ĐỘNG TỪ VÀ ROLE
PHỤ KIỆN CHO CONTRACTOR
Khóa Liên Động
Khóa Liên Động
300.000 VNĐ
NÚT NHẤN,CÔNG TẮC XOAY
Tiếp điểm 2a - LA38-AA
Tiếp điểm 2a - LA38-AA
12.000 VNĐ
Tiếp điểm Led Trắng - LA38-D2-W
Tiếp điểm Led Trắng - LA38-D2-W
16.000 VNĐ
Tiếp điểm Led Xanh Lá - LA38-D2-G
Tiếp điểm Led Xanh Lá - LA38-D2-G
16.000 VNĐ
Tiếp điểm Led Vàng - LA38-D2-Y
Tiếp điểm Led Vàng - LA38-D2-Y
16.000 VNĐ
Nút nhấn ON-OFF có đèn Led - LA38-11DR-G
Nút nhấn ON-OFF có đèn Led - LA38-11DR-G
Liên hệ
Nút nhấn khẩn cấp không chữ 1a1b - LA38-11Z-G
Nút nhấn khẩn cấp không chữ 1a1b - LA38-11Z-G
Liên hệ
Công tắc xoay cần ngắn và cần dài 3 vị trí 2a - LA38-20X/3
Công tắc xoay cần ngắn và cần dài 3 vị trí 2a - LA38-20X/3
Liên hệ
Công tắc xoay cần ngắn và cần dài 2 vị trí 1a1b (2P - return) - LA38-11X/22 *
Công tắc xoay cần ngắn và cần dài 2 vị trí 1a1b (2P - return) - LA38-11X/22 *
Liên hệ
Nút nhấn đầu bằng có đèn Led 1a1b - LA38-11-D-G
Nút nhấn đầu bằng có đèn Led 1a1b - LA38-11-D-G
25.000 VNĐ
Nút nhấn đầu bằng 1a1b - LA38-11-G
Nút nhấn đầu bằng 1a1b - LA38-11-G
12.500 VNĐ
NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG CÓ ĐÈN LED 1A1B - LA38-11-D-R
NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG CÓ ĐÈN LED 1A1B - LA38-11-D-R
28.500 VNĐ
Nút nhấn đầu bằng 1a1b - LA38-11-Y
Nút nhấn đầu bằng 1a1b - LA38-11-Y
26.000 VNĐ
Nút nhấn dính 1a1b - LA38-11S
Nút nhấn dính 1a1b - LA38-11S
15.000 VNĐ
Nút nhấn dính có đèn - LA38-11DS
Nút nhấn dính có đèn - LA38-11DS
15.000 VNĐ
Nút nhấn khẩn cấp có chữ STOP 1a1b - LA38-11ZS-R
Nút nhấn khẩn cấp có chữ STOP 1a1b - LA38-11ZS-R
30.000 VNĐ
Công tắc xoay cần ngắn và cần dài 2 vị trí 1a1b (2P) - LA38-11X/2
Công tắc xoay cần ngắn và cần dài 2 vị trí 1a1b (2P) - LA38-11X/2
25.000 VNĐ
Nút nhấn khẩn cấp không chữ 1a1b - LA38-11Z-R
Nút nhấn khẩn cấp không chữ 1a1b - LA38-11Z-R
18.000 VNĐ
Nút nhấn ON-OFF 1a1b - LA38-11R-G
Nút nhấn ON-OFF 1a1b - LA38-11R-G
60.000 VNĐ
Tiếp điểm Led Đỏ - LA38-D2-R
Tiếp điểm Led Đỏ - LA38-D2-R
16.000 VNĐ
Tiếp điểm 1a1b - LA38-AB
Tiếp điểm 1a1b - LA38-AB
12.000 VNĐ
ĐÈN BÀO. CẦU CHÌ. CT
Vòng khoen công tắc Φ30 - SFB-30T
Vòng khoen công tắc Φ30 - SFB-30T
1.250 VNĐ
Vòng khoen công tắc Φ25 - SFB-25T
Vòng khoen công tắc Φ25 - SFB-25T
900 VNĐ
Nắp bịt lỗ tủ điện phi 30 - SDD-30T
Nắp bịt lỗ tủ điện phi 30 - SDD-30T
Liên hệ
Cầu chì 10*38 - RO15-A
Cầu chì 10*38 - RO15-A
1.600 VNĐ
Cầu chì 10*38 - RO15
Cầu chì 10*38 - RO15
1.600 VNĐ
Đế cầu chì 32A - RT18-32
Đế cầu chì 32A - RT18-32
14.000 VNĐ
Biến dòng 30CT 5-3.75VA - BH-0.66-30CT
Biến dòng 30CT 5-3.75VA - BH-0.66-30CT
70.000 VNĐ
Biến dòng 40CT 5-3.75VA - BH-0.66-40CT
Biến dòng 40CT 5-3.75VA - BH-0.66-40CT
90.000 VNĐ
Biến dòng 60CT 10-3.75VA - BH-0.66-60CT
Biến dòng 60CT 10-3.75VA - BH-0.66-60CT
140.000 VNĐ
Biến dòng 100CT 10-3.75VA - BH-0.66-100CT
Biến dòng 100CT 10-3.75VA - BH-0.66-100CT
250.000 VNĐ
Biến dòng 120CT 15-3.75VA - BH-0.66-120CT
Biến dòng 120CT 15-3.75VA - BH-0.66-120CT
300.000 VNĐ
Đèn báo 220VAC - AD16-22D/S
Đèn báo 220VAC - AD16-22D/S
6.500 VNĐ
Đèn báo có còi 220VAC - AD16-22SM
Đèn báo có còi 220VAC - AD16-22SM
20.000 VNĐ
Nắp bịt lỗ tủ điện phi 22 -SDD-22T
Nắp bịt lỗ tủ điện phi 22 -SDD-22T
400.000 VNĐ
Vòng khoen công tắc Φ22 - SFB-22T
Vòng khoen công tắc Φ22 - SFB-22T
800 VNĐ
ĐỒNG HỒ VÀ DOMINO
Domino tép 1 tầng 1P
Domino tép 1 tầng 1P
2.500 VNĐ
Domino tép 2 tầng 2P
Domino tép 2 tầng 2P
4.500 VNĐ
Domino tép 1 tầng 1P - Gài trong
Domino tép 1 tầng 1P - Gài trong
2.200 VNĐ
Miếng chặn cuối
Miếng chặn cuối
3.000 VNĐ
Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ
Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ
45.000 VNĐ
Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ
Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ
50.000 VNĐ
NYLON CABLE TIE
Dây Rút Winsun
Dây Rút Winsun
Liên hệ
vỏ bọc dây khuy bấm  75M /cuộn
vỏ bọc dây khuy bấm 75M /cuộn
1.650.000 VNĐ
Dây rút cao cấp - Đen
Dây rút cao cấp - Đen
Liên hệ
CẦN GẠT,Ổ CẮM,PHÍCH CẮM
Công tắc cần gạt 2 vị trí, tự trả về - CS-201
Công tắc cần gạt 2 vị trí, tự trả về - CS-201
100.000 VNĐ
DOMINO,ĐEN XOAY LED
Domino fit đen - Loại TB 15A
Domino fit đen - Loại TB 15A
4.000 VNĐ
Domino fit đen - Loại TB 25A
Domino fit đen - Loại TB 25A
8.000 VNĐ
Domino fit đen - Loại TB 45A
Domino fit đen - Loại TB 45A
16.000 VNĐ
Domino fit đen - Loại TC
Domino fit đen - Loại TC
30.000 VNĐ
Domino fit đen 3P
Domino fit đen 3P
9.000 VNĐ
Nút nhấn cần cẩu 2 nút
Nút nhấn cần cẩu 2 nút
75.000 VNĐ
Domino fit đen 4P
Domino fit đen 4P
11.000 VNĐ
Nút nhấn cần cẩu 4 nút
Nút nhấn cần cẩu 4 nút
125.000 VNĐ
Domino fit đen 6P
Domino fit đen 6P
14.000 VNĐ
Nút nhấn cần cẩu 6 nút
Nút nhấn cần cẩu 6 nút
160.000 VNĐ
Domino fit đen 10P
Domino fit đen 10P
25.000 VNĐ
Nút nhấn cần cẩu - Trực tiếp
Nút nhấn cần cẩu - Trực tiếp
165.000 VNĐ
Domino fit đen 12P
Domino fit đen 12P
40.000 VNĐ
Nút nhấn cần cẩu + Nút nhấn khẩn
Nút nhấn cần cẩu + Nút nhấn khẩn
250.000 VNĐ
QUẠT HÚT,Ổ CẮM,PHÍCH CẮM
ỐNG LUỒN KIM LOẠI
COSSES PHỦ NHỰA
Cose phủ nhựa - Loại Y
Cose phủ nhựa - Loại Y
150 VNĐ
Cose phủ nhựa - Loại R
Cose phủ nhựa - Loại R
200 VNĐ
ĐẦU COSSE BÍT
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG
ĐÈN ĐƯỜNG VÀ BÓNG LED
ỐNG MỀM DẪN NƯỚC
Đầu nối răng
Đầu nối răng
28.000 VNĐ
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 50W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 50W
765.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 100W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 100W
1.125.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 150W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 200W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 200W
2.430.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 250W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 250W
3.375.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng 100W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng 100W
1.125.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng 150W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn  Âm Trần panel 48W
Đèn Âm Trần panel 48W
600.000 VNĐ
THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY
ỐNG CO NHIỆT
TỤ ĐỀ
DÂY XOẮN VÀ ỐNG SIẾT CÁP
RELAY & BỘ NGUỒN
Relay kiếng 14 chân dẹp lớn (OMRON)
Relay kiếng 14 chân dẹp lớn (OMRON)
200.000 VNĐ
Relay kiếng 8 chân tròn (OMRON)
Relay kiếng 8 chân tròn (OMRON)
158.000 VNĐ
Relay kiếng 11 chân tròn (OMRON)
Relay kiếng 11 chân tròn (OMRON)
185.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ (OMRON)
Đế Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ (OMRON)
33.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ (OMRON)
Đế Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ (OMRON)
37.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 8 chân dẹp lớn (OMRON)
Đế Relay kiếng 8 chân dẹp lớn (OMRON)
80.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 8 chân tròn (OMRON)
Đế Relay kiếng 8 chân tròn (OMRON)
65.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 11 chân tròn (OMRON)
Đế Relay kiếng 11 chân tròn (OMRON)
75.000 VNĐ
Bộ nguồn Power Supply 12V, 4.2A - S8FS-C05012
Bộ nguồn Power Supply 12V, 4.2A - S8FS-C05012
400.000 VNĐ
ĐÈN LED THỂ THAO
Đèn Pha Led Nhà Xưởng Vỏ Đen 200W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng Vỏ Đen 200W
2.610.000 VNĐ
Đèn Pha Led 10W
Đèn Pha Led 10W
135.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng Vỏ Đen 400W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng Vỏ Đen 400W
3.600.000 VNĐ
Đèn Pha Led 20W
Đèn Pha Led 20W
205.000 VNĐ
Đèn Pha Led 30W
Đèn Pha Led 30W
280.000 VNĐ
Đèn Pha Led 50W
Đèn Pha Led 50W
360.000 VNĐ
Đèn Pha Led 70W
Đèn Pha Led 70W
720.000 VNĐ
Đèn Pha Led 100W
Đèn Pha Led 100W
720.000 VNĐ
Đèn Pha Led 150W
Đèn Pha Led 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led 200W
Đèn Pha Led 200W
1.890.000 VNĐ
Đèn Pha Led 250W
Đèn Pha Led 250W
2.550.000 VNĐ
Đèn Pha Led 300W
Đèn Pha Led 300W
3.150.000 VNĐ
Đèn Pha Led 400W
Đèn Pha Led 400W
3.600.000 VNĐ
Đèn Pha Led 600W
Đèn Pha Led 600W
6.000.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 100W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 100W
1.125.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 150W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 150W
2.025.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen  200W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 200W
2.250.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 300W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 300W
2.700.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 400W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 400W
3.600.000 VNĐ
Đèn Pha Chip 5054 - 50W
Đèn Pha Chip 5054 - 50W
450.000 VNĐ
Đèn Pha Chip 5054 - 100W
Đèn Pha Chip 5054 - 100W
810.000 VNĐ
Đèn Pha Chip 5054 - 150W
Đèn Pha Chip 5054 - 150W
1.440.000 VNĐ
Đèn Pha Chip 5054 - 200W
Đèn Pha Chip 5054 - 200W
1.620.000 VNĐ
Đèn Pha Lồi Xương Cá 50W
Đèn Pha Lồi Xương Cá 50W
585.000 VNĐ
Đèn Pha Lồi Xương Cá 100W
Đèn Pha Lồi Xương Cá 100W
1.100.000 VNĐ
Đèn Pha Lồi Xương Cá 150W
Đèn Pha Lồi Xương Cá 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led COB 50W
Đèn Pha Led COB 50W
540.000 VNĐ
Đèn Pha Led COB 100W
Đèn Pha Led COB 100W
900.000 VNĐ
Đèn Pha Led COB 150W
Đèn Pha Led COB 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led COB 200W
Đèn Pha Led COB 200W
1.800.000 VNĐ
Đèn Pha Led Viền Vàng 50W
Đèn Pha Led Viền Vàng 50W
450.000 VNĐ
Đèn Pha Led Viền Vàng 100W
Đèn Pha Led Viền Vàng 100W
720.000 VNĐ
Đèn Pha Led Viền Vàng 200W
Đèn Pha Led Viền Vàng 200W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Đen 300W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Đen 300W
2.250.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Đen 500W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Đen 500W
3.600.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 60W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 60W
540.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 120W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 120W
810.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 180W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 180W
1.800.000 VNĐ
RELAY THỜI GIAN VÀ BẢO VỆ
Timer đơn (ANV)
Timer đơn (ANV)
210.000 VNĐ
Timer đơn gắn mặt tủ (ANV)
Timer đơn gắn mặt tủ (ANV)
220.000 VNĐ
Timer 4 chế độ (ANV)
Timer 4 chế độ (ANV)
270.000 VNĐ
Timer 4 chế độ mặt tủ (ANV)
Timer 4 chế độ mặt tủ (ANV)
280.000 VNĐ
Timer đôi (ANV)
Timer đôi (ANV)
540.000 VNĐ
Timer đôi gắn mặt tủ (ANV)
Timer đôi gắn mặt tủ (ANV)
550.000 VNĐ
Timer điện tử 2 số (ANV)
Timer điện tử 2 số (ANV)
750.000 VNĐ
Timer điện tử 2 số mặt tủ (ANV)
Timer điện tử 2 số mặt tủ (ANV)
750.000 VNĐ
Timer điện tử 3 số gắn mặt tủ (ANV)
Timer điện tử 3 số gắn mặt tủ (ANV)
820.000 VNĐ
Counter
Counter
1.440.000 VNĐ
Timer đơn (ANV)
Timer đơn (ANV)
260.000 VNĐ
Timer đơn gắn mặt tủ (ANV)
Timer đơn gắn mặt tủ (ANV)
270.000 VNĐ
Timer tuần (ANV)
Timer tuần (ANV)
825.000 VNĐ
Timer đa chế độ (ANV)
Timer đa chế độ (ANV)
550.000 VNĐ
Timer thu nhỏ 5A (ANV)
Timer thu nhỏ 5A (ANV)
240.000 VNĐ
Timer thu nhỏ 10A (ANV)
Timer thu nhỏ 10A (ANV)
480.000 VNĐ
Timer thu nhỏ 5A (ANV)
Timer thu nhỏ 5A (ANV)
260.000 VNĐ
Timer tuần hoàn
Timer tuần hoàn
1.050.000 VNĐ
Khởi động Y - Δ
Khởi động Y - Δ
310.000 VNĐ
Timer báo cáo sự cố tốc độ
Timer báo cáo sự cố tốc độ
650.000 VNĐ
Bộ bảo vệ pha
Bộ bảo vệ pha
380.000 VNĐ
Bộ bảo vệ điện áp
Bộ bảo vệ điện áp
500.000 VNĐ
Bộ bảo vệ điện áp
Bộ bảo vệ điện áp
1.000.000 VNĐ
Relay mực nước
Relay mực nước
280.000 VNĐ
Timer nghịch đảo
Timer nghịch đảo
450.000 VNĐ
Bộ nguồn
Bộ nguồn
260.000 VNĐ
Khởi động Y - Δ
Khởi động Y - Δ
275.000 VNĐ
Bộ bảo vệ pha APR-4L
Bộ bảo vệ pha APR-4L
310.000 VNĐ
POWER RELAY VÀ ĐẾ RELAY
Relay kiếng 8 chân tròn (ANV)
Relay kiếng 8 chân tròn (ANV)
90.000 VNĐ
Relay kiếng 11 chân tròn (ANV)
Relay kiếng 11 chân tròn (ANV)
100.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ (ANV)
Đế Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ (ANV)
33.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ (ANV)
Đế Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ (ANV)
39.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 8 chân dẹp lớn (ANV)
Đế Relay kiếng 8 chân dẹp lớn (ANV)
33.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 14 chân dẹp lớn (ANV)
Đế Relay kiếng 14 chân dẹp lớn (ANV)
46.000 VNĐ
Đế Relay kiếng 11 chân tròn (ANV)
Đế Relay kiếng 11 chân tròn (ANV)
33.000 VNĐ
Đế Relay (ANV)
Đế Relay (ANV)
30.000 VNĐ
Đế Relay (ANV)
Đế Relay (ANV)
42.000 VNĐ
Đế Relay (ANV)
Đế Relay (ANV)
23.000 VNĐ
Đế Relay (ANV)
Đế Relay (ANV)
23.000 VNĐ
RELAY BÁN DẪN,RELAY SSR
Cảm biến NPN
Cảm biến NPN
115.000 VNĐ
Cảm biến PNP
Cảm biến PNP
115.000 VNĐ
Đế điện cực 3 cực
Đế điện cực 3 cực
85.000 VNĐ
Sứ tách điện cực 3 cực
Sứ tách điện cực 3 cực
45.000 VNĐ
Điện cực 1M 6Φ
Điện cực 1M 6Φ
60.000 VNĐ
Relay bán dẫn 1P (ANV)
Relay bán dẫn 1P (ANV)
250.000 VNĐ
Relay bán dẫn 1P (ANV)
Relay bán dẫn 1P (ANV)
550.000 VNĐ
Relay bán dẫn 1P (ANV)
Relay bán dẫn 1P (ANV)
450.000 VNĐ
Relay bán dẫn
Relay bán dẫn
1.000.000 VNĐ
BUTTON BẤM DÍNH
Button nhấn dính 10A (ANV)
Button nhấn dính 10A (ANV)
80.000 VNĐ
Button bấm dính 15A (ANV)
Button bấm dính 15A (ANV)
95.000 VNĐ
Button bấm dính 15A (ANV)
Button bấm dính 15A (ANV)
135.000 VNĐ
Button bấm dính 30A (ANV)
Button bấm dính 30A (ANV)
135.000 VNĐ
ĐỒNG HỒ NHIỆT
Đồng hồ nhiệt 48H x 48W (ANV)
Đồng hồ nhiệt 48H x 48W (ANV)
900.000 VNĐ
Đồng hồ nhiệt 96H x 48W (ANV)
Đồng hồ nhiệt 96H x 48W (ANV)
1.500.000 VNĐ
Đồng hồ nhiệt 72H x 72W (ANV)
Đồng hồ nhiệt 72H x 72W (ANV)
1.500.000 VNĐ
Đồng hồ nhiệt 96H x 96W (ANV)
Đồng hồ nhiệt 96H x 96W (ANV)
1.500.000 VNĐ
Đồng hồ nhiệt FY400 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt FY400 (TAIE)
Liên hệ
Đồng hồ nhiệt FY700 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt FY700 (TAIE)
Liên hệ
Đồng hồ nhiệt FY800 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt FY800 (TAIE)
Liên hệ
Đồng hồ nhiệt FY900 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt FY900 (TAIE)
Liên hệ
Đồng hồ nhiệt PFY900 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt PFY900 (TAIE)
Liên hệ
CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH
LS-7121 (ANV)
LS-7121 (ANV)
85.000 VNĐ
LS-7100 (ANV)
LS-7100 (ANV)
100.000 VNĐ
MS-1701 (ANV)
MS-1701 (ANV)
63.000 VNĐ
MMS-100 (ANV)
MMS-100 (ANV)
17.000 VNĐ
LS-8104 (ANV)
LS-8104 (ANV)
180.000 VNĐ
CÔNG TẮC GẠT SẮT
TS2-11B (ANV)
TS2-11B (ANV)
34.000 VNĐ
NÚT NHẤN,CÔNG TẮC XOAY
Công tắc xoay cần ngắn Φ25 (QDQ)
Công tắc xoay cần ngắn Φ25 (QDQ)
23.000 VNĐ
Công tắc xoay cần ngắn Φ30 (QDQ)
Công tắc xoay cần ngắn Φ30 (QDQ)
25.000 VNĐ
Công tắc xoay cần dài Φ25 (QDQ)
Công tắc xoay cần dài Φ25 (QDQ)
23.000 VNĐ
Công tắc xoay cần dài Φ30 (QDQ)
Công tắc xoay cần dài Φ30 (QDQ)
25.000 VNĐ
Nút nhấn đầu bằng Φ25 (QDQ)
Nút nhấn đầu bằng Φ25 (QDQ)
24.000 VNĐ
Nút nhấn đầu bằng Φ30 (QDQ)
Nút nhấn đầu bằng Φ30 (QDQ)
28.000 VNĐ
Nút nhần đầu lồi Φ25 (QDQ)
Nút nhần đầu lồi Φ25 (QDQ)
25.000 VNĐ
Nút nhấn đầu lồi Φ30 (QDQ)
Nút nhấn đầu lồi Φ30 (QDQ)
28.000 VNĐ
Nút nhấn có đèn Φ25 (QDQ)
Nút nhấn có đèn Φ25 (QDQ)
43.000 VNĐ
Nút nhấn có đèn Φ30 (QDQ)
Nút nhấn có đèn Φ30 (QDQ)
45.000 VNĐ
Nút nhấn đầu dù Φ25 (QDQ)
Nút nhấn đầu dù Φ25 (QDQ)
25.000 VNĐ
Nút nhấn khẩn cấp Φ25 (QDQ)
Nút nhấn khẩn cấp Φ25 (QDQ)
38.000 VNĐ
Nút nhấn khẩn cấp Φ30 (QDQ)
Nút nhấn khẩn cấp Φ30 (QDQ)
40.000 VNĐ
Công tắc xoay cần ngắn Φ22 (QDQ)
Công tắc xoay cần ngắn Φ22 (QDQ)
34.000 VNĐ
Công tắc xoay cần dài Φ22 (QDQ)
Công tắc xoay cần dài Φ22 (QDQ)
34.000 VNĐ
Nút nhấn đầu bằng Φ22 (QDQ)
Nút nhấn đầu bằng Φ22 (QDQ)
29.000 VNĐ
Nút nhấn đầu lồi Φ22 (QDQ)
Nút nhấn đầu lồi Φ22 (QDQ)
30.000 VNĐ
Nút nhấn đầu dù Φ22 (QDQ)
Nút nhấn đầu dù Φ22 (QDQ)
36.500 VNĐ
Nút nhấn khẩn cấp Φ22 (QDQ)
Nút nhấn khẩn cấp Φ22 (QDQ)
46.000 VNĐ
Nút nhấn ON-OFF Φ22 (QDQ)
Nút nhấn ON-OFF Φ22 (QDQ)
62.000 VNĐ
CẦU CHÌ,CÔNG TẮC NHIỆT
Đế cầu chì 10x38 690v 32A - QDQ
Đế cầu chì 10x38 690v 32A - QDQ
24.000 VNĐ
Cầu chì 10*38 (QDQ)
Cầu chì 10*38 (QDQ)
3.500 VNĐ
Đế cấu chì 10*38 (QDQ)
Đế cấu chì 10*38 (QDQ)
24.000 VNĐ
Công tắc nhiệt
Công tắc nhiệt
90.000 VNĐ
Công tắc nhiệt
Công tắc nhiệt
90.000 VNĐ
Cầu chì E-16
Cầu chì E-16
5.000 VNĐ
Đế cầu chì E-16
Đế cầu chì E-16
25.000 VNĐ
Cầu chì HRC
Cầu chì HRC
50.000 VNĐ
Đế cầu chì HRC
Đế cầu chì HRC
60.000 VNĐ
Cầu chì sứ
Cầu chì sứ
55.000 VNĐ
Đế cầu chì HRC 3P
Đế cầu chì HRC 3P
430.000 VNĐ
Dụng cụ tháo lắp cầu chì
Dụng cụ tháo lắp cầu chì
110.000 VNĐ
BÀN ĐẠP, PHỤ KIỆN KHÁC
Nẹp vòng cung RD50
Nẹp vòng cung RD50
65.000 VNĐ
Nẹp vòng cung RD70
Nẹp vòng cung RD70
90.000 VNĐ
CT-M2
CT-M2
48.000 VNĐ
CT-M1
CT-M1
48.000 VNĐ
CT-MX1
CT-MX1
65.000 VNĐ
CT-MD2
CT-MD2
70.000 VNĐ
CT-MD4
CT-MD4
85.000 VNĐ
CT-H3N
CT-H3N
200.000 VNĐ
Miếng chặn sắt cố định
Miếng chặn sắt cố định
3.000 VNĐ
CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH
CT-1701 (QDQ)
CT-1701 (QDQ)
40.000 VNĐ
CT-7120 (QDQ)
CT-7120 (QDQ)
56.000 VNĐ
CT-7310 (QDQ)
CT-7310 (QDQ)
70.000 VNĐ
CT-3104 (QDQ)
CT-3104 (QDQ)
100.000 VNĐ
Công tắc gạt sắt (QDQ)
Công tắc gạt sắt (QDQ)
22.000 VNĐ
CS10N001 (QDQ)
CS10N001 (QDQ)
10.000 VNĐ
BUTTON BẤM DÍNH-THẢ
Button bấm dính 15A (QDQ)
Button bấm dính 15A (QDQ)
79.000 VNĐ
Button bấm dính 30A (QDQ)
Button bấm dính 30A (QDQ)
178.000 VNĐ
Button nhấn dính 15A (QDQ)
Button nhấn dính 15A (QDQ)
116.000 VNĐ
Button nhấn dính 30A (QDQ)
Button nhấn dính 30A (QDQ)
75.000 VNĐ
Button bấm nhả (QDQ)
Button bấm nhả (QDQ)
50.000 VNĐ
Button bấm nhả (QDQ)
Button bấm nhả (QDQ)
60.000 VNĐ
Button bấm dính 10A (QDQ)
Button bấm dính 10A (QDQ)
54.000 VNĐ
Button bấm dính 15A (QDQ)
Button bấm dính 15A (QDQ)
63.000 VNĐ
ĐỒNG HỒ NHIỆT, A.V
Đồng hồ 96x96 Đài Loan
Đồng hồ 96x96 Đài Loan
150.000 VNĐ
Đồng hồ LS-110 Đài Loan
Đồng hồ LS-110 Đài Loan
650.000 VNĐ
Đồng hồ 72x72 Winsun
Đồng hồ 72x72 Winsun
100.000 VNĐ
Đồng hồ 96x96 Winsun
Đồng hồ 96x96 Winsun
105.000 VNĐ
ĐÈN BÁO VÀ CÒI HÚ
Đèn báo (QDQ)
Đèn báo (QDQ)
23.000 VNĐ
Đèn báo Neon Φ25 (QDQ)
Đèn báo Neon Φ25 (QDQ)
13.000 VNĐ
Đèn báo Neon Φ30 (QDQ)
Đèn báo Neon Φ30 (QDQ)
15.000 VNĐ
Còi hú
Còi hú
125.000 VNĐ
Còi hú
Còi hú
250.000 VNĐ
Còi báo
Còi báo
80.000 VNĐ
Còi báo
Còi báo
85.000 VNĐ
Còi báo
Còi báo
60.000 VNĐ
Tiếp điểm A/B
Tiếp điểm A/B
11.500 VNĐ
Tiếp điểm LED Φ22 (QDQ)
Tiếp điểm LED Φ22 (QDQ)
25.000 VNĐ
Đèn báo
Đèn báo
11.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH WINSUN POWER

MST: 0312285463

Địa chỉ: 580-582 Đường số 7, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM.                                                                                  
Điện thoại: 028-37519327~28   Fax: 028-37519329                                                                                                              
Hotline: 0908 954 788                                                                                                                                                    
Email: vinhtrang.1980@gmail.com                                                                                                                          
Website: winsun.vn

Còn rất nhiều sản phẩm mà chúng tôi chưa kịp cập nhật, vui lòng liên hệ qua mail winsunonline@gmail.com or liên hệ qua zl: 0395532777

2015 Copyright © VAN THINH.Ltd. All right reserved. WEb design by NiNa

Đang xem: 6  | Ngày: 1021  |  Tuần: 3775 |  Tổng truy cập: 383806

Về đầu trang