CÔNG TY TNHH WINSUN POWER

slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5

ĐÈN TRANG TRÍ
Đèn Rọi Ray COB Ống Bơ 20W Đèn Led Rọi Winsun
Đèn Rọi Ray COB Ống Bơ 20W Đèn Led Rọi Winsun
60.000 VNĐ
Đèn Rọi Ray COB Ống Bơ 30W, Đèn Led Rọi Winsun
Đèn Rọi Ray COB Ống Bơ 30W, Đèn Led Rọi Winsun
86.000 VNĐ
Thanh ray dài 1M Winsun
Thanh ray dài 1M Winsun
22.000 VNĐ
Đèn ngủ trang trí, đèn led silicon cảm ứng kiểu dáng hoạt hình Winsun
Đèn ngủ trang trí, đèn led silicon cảm ứng kiểu dáng hoạt hình Winsun
350.000 VNĐ
Đèn ngủ để bàn, đèn pha lê kim cương, đèn bàn trang trí, đèn cảm ứng, đèn màu Led Winsun
Đèn ngủ để bàn, đèn pha lê kim cương, đèn bàn trang trí, đèn cảm ứng, đèn màu Led Winsun
150.000 VNĐ
Đèn ngủ để bàn, đèn pha lê kim cương, đèn bàn trang trí, đèn cảm ứng, đèn màu Led Winsun
Đèn ngủ để bàn, đèn pha lê kim cương, đèn bàn trang trí, đèn cảm ứng, đèn màu Led Winsun
150.000 VNĐ
Đèn ngủ để bàn, đèn pha lê kim cương, đèn bàn trang trí, đèn cảm ứng, đèn màu Led Winsun
Đèn ngủ để bàn, đèn pha lê kim cương, đèn bàn trang trí, đèn cảm ứng, đèn màu Led Winsun
150.000 VNĐ
MÁY ĐO ÁP SUẤT
Kompass Máy đó áp suất Winsun
Kompass Máy đó áp suất Winsun
400.000 VNĐ
ĐÈN EXIT, ĐÈN THOÁT HIỂM YIFEI
Đèn Yifei EXIT, đèn thoát hiểm,chỉ lối thoát YF-1067 2 mặt Winsun
Đèn Yifei EXIT, đèn thoát hiểm,chỉ lối thoát YF-1067 2 mặt Winsun
308.000 VNĐ
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-203 Winsun
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-203 Winsun
239.000 VNĐ
Đèn Yifei EXIT, đèn thoát hiểm,chỉ lối thoát YF-1077 2 mặt Winsun
Đèn Yifei EXIT, đèn thoát hiểm,chỉ lối thoát YF-1077 2 mặt Winsun
121.000 VNĐ
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-1038 Winsun
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-1038 Winsun
289.000 VNĐ
Đèn EXIT, Đèn thoát hiểm,Chỉ lối thoát 2 mặt Yifei (YF-1023 Winsun )
Đèn EXIT, Đèn thoát hiểm,Chỉ lối thoát 2 mặt Yifei (YF-1023 Winsun )
149.000 VNĐ
Đèn EXIT, Đèn thoát hiểm,Chỉ lối thoát 2 mặt Yifei (YF-208 Winsun )
Đèn EXIT, Đèn thoát hiểm,Chỉ lối thoát 2 mặt Yifei (YF-208 Winsun )
245.000 VNĐ
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-1057 Winsun
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-1057 Winsun
149.000 VNĐ
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-1098 Winsun
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-1098 Winsun
450.000 VNĐ
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-1038C Winsun
Đèn chiếu sáng khẩn cấp, đèn sự cố YiFei YF-1038C Winsun
3.850.000 VNĐ
Đèn Yifei EXIT, đèn thoát hiểm,chỉ lối thoát YF-200 2 mặt Winsun
Đèn Yifei EXIT, đèn thoát hiểm,chỉ lối thoát YF-200 2 mặt Winsun
223.000 VNĐ
ĐÈN PHA LED
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 50W Winsun
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 50W Winsun
220.000 VNĐ
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 100W Winsun
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 100W Winsun
380.000 VNĐ
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 150W Winsun
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 150W Winsun
560.000 VNĐ
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 200W Winsun
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 200W Winsun
740.000 VNĐ
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 300W Winsun
Đèn pha siêu sáng ngoài trời HXC 300W Winsun
1.305.000 VNĐ
ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Đèn pha năng lượng mặt trời T008 50W Winsun
Đèn pha năng lượng mặt trời T008 50W Winsun
563.000 VNĐ
Đèn pha năng lượng mặt trời T008 100W Winsun
Đèn pha năng lượng mặt trời T008 100W Winsun
675.000 VNĐ
Đèn pha năng lượng mặt trời T008 200W Winsun
Đèn pha năng lượng mặt trời T008 200W Winsun
810.000 VNĐ
Đèn pha năng lượng mặt trời T008 300W Winsun
Đèn pha năng lượng mặt trời T008 300W Winsun
1.080.000 VNĐ
Đèn năng lượng mặt trời S-007 100W Winsun
Đèn năng lượng mặt trời S-007 100W Winsun
743.000 VNĐ
Đèn đường năng lượng mặt trời S-007 200W Winsun
Đèn đường năng lượng mặt trời S-007 200W Winsun
1.170.000 VNĐ
Đèn đường năng lượng mặt trời S-007 300W Winsun
Đèn đường năng lượng mặt trời S-007 300W Winsun
1.350.000 VNĐ
Đèn đường năng lượng mặt trời S-007 400W Winsun
Đèn đường năng lượng mặt trời S-007 400W Winsun
1.485.000 VNĐ
Đèn pha năng lượng mặt trời THA-50W Winsun
Đèn pha năng lượng mặt trời THA-50W Winsun
550.000 VNĐ
Đèn pha năng lượng mặt trời THA-100W
Đèn pha năng lượng mặt trời THA-100W
750.000 VNĐ
Đèn năng lượng mặt trời THA-200W Winsun
Đèn năng lượng mặt trời THA-200W Winsun
1.080.000 VNĐ
Đèn năng lượng mặt trời HLC-300W Winsun
Đèn năng lượng mặt trời HLC-300W Winsun
1.200.000 VNĐ
đèn pha năng lượng mặt trời HCL-400W Winsun
đèn pha năng lượng mặt trời HCL-400W Winsun
1.480.000 VNĐ
đèn pha năng lượng mặt trời HCL-500W Winsun
đèn pha năng lượng mặt trời HCL-500W Winsun
1.850.000 VNĐ
ĐÈN ĐƯỜNG LED
Đèn đường cao cấp CLC - 50W Winsun
Đèn đường cao cấp CLC - 50W Winsun
495.000 VNĐ
Đèn đường cao cấp CLC - 100W Winsun
Đèn đường cao cấp CLC - 100W Winsun
743.000 VNĐ
Đèn đường cao cấp CLC - 150W Winsun
Đèn đường cao cấp CLC - 150W Winsun
1.035.000 VNĐ
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG
Đèn Led nhà xưởng UFO Highbay HTC-100W
Đèn Led nhà xưởng UFO Highbay HTC-100W
855.000 VNĐ
Đèn Led nhà xưởng UFO Highbay HTC-150W
Đèn Led nhà xưởng UFO Highbay HTC-150W
1.125.000 VNĐ
Đèn Led nhà xưởng UFO Highbay HTC-200W
Đèn Led nhà xưởng UFO Highbay HTC-200W
1.575.000 VNĐ
Đèn Led nhà xưởng UFO-006-100W
Đèn Led nhà xưởng UFO-006-100W
720.000 VNĐ
Đèn Led nhà xưởng UFO-006-150W
Đèn Led nhà xưởng UFO-006-150W
1.035.000 VNĐ
Đèn Led nhà xưởng UFO-006-200W
Đèn Led nhà xưởng UFO-006-200W
1.305.000 VNĐ
Đèn LED nhà xưởng CT-SMD 100W Winsun
Đèn LED nhà xưởng CT-SMD 100W Winsun
380.000 VNĐ
Đèn LED nhà xưởng CT-SMD 150W Winsun
Đèn LED nhà xưởng CT-SMD 150W Winsun
630.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 50W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 50W
765.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 100W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 100W
1.125.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 150W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 200W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 200W
2.430.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 250W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng COB 5054 250W
3.375.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng 150W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng 100W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng 100W
1.125.000 VNĐ
ĐÈN GIA DỤNG
Bóng Đèn Búp Tròn Winsun
Bóng Đèn Búp Tròn Winsun
22.000 VNĐ
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 9W Winsun
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 9W Winsun
36.000 VNĐ
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 12W Winsun
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 12W Winsun
40.000 VNĐ
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 15W Winsun
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 15W Winsun
45.000 VNĐ
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 18W Winsun
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 18W Winsun
58.000 VNĐ
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 24W Winsun
Đèn âm trần siêu mỏng tròn MB008 24W Winsun
98.000 VNĐ
Đèn âm trần siêu mỏng vuông MB018 12W Winsun
Đèn âm trần siêu mỏng vuông MB018 12W Winsun
65.000 VNĐ
Đèn âm trần siêu mỏng vuông MB018 15W Winsun
Đèn âm trần siêu mỏng vuông MB018 15W Winsun
90.000 VNĐ
Đèn âm trần siêu mỏng vuông MB018 18W Winsun
Đèn âm trần siêu mỏng vuông MB018 18W Winsun
97.000 VNĐ
Đèn âm trần siêu mỏng vuông MB018 24W Winsun
Đèn âm trần siêu mỏng vuông MB018 24W Winsun
140.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi tròn MB006 12W Winsun
Đèn ốp trần nổi tròn MB006 12W Winsun
74.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi tròn MB006 18W Winsun
Đèn ốp trần nổi tròn MB006 18W Winsun
105.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi tròn MB006 24W Winsun
Đèn ốp trần nổi tròn MB006 24W Winsun
146.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi vuông MB016 12W Winsun
Đèn ốp trần nổi vuông MB016 12W Winsun
109.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi vuông MB016 18W Winsun
Đèn ốp trần nổi vuông MB016 18W Winsun
129.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi vuông MB016 24W Winsun
Đèn ốp trần nổi vuông MB016 24W Winsun
166.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi tròn MB004 9W Winsun
Đèn ốp trần nổi tròn MB004 9W Winsun
52.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi tròn MB004 18W Winsun
Đèn ốp trần nổi tròn MB004 18W Winsun
90.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi tròn MB004 24W Winsun
Đèn ốp trần nổi tròn MB004 24W Winsun
126.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi tròn MB004 36W Winsun
Đèn ốp trần nổi tròn MB004 36W Winsun
144.000 VNĐ
Đèn ốp trần nổi vuông MB014 24W Winsun
Đèn ốp trần nổi vuông MB014 24W Winsun
126.000 VNĐ
Đèn ốp trần không viền tròn 3 chế độ sáng MB024 12W Winsun
Đèn ốp trần không viền tròn 3 chế độ sáng MB024 12W Winsun
81.000 VNĐ
Đèn ốp trần không viền tròn 3 chế độ sáng MB024 24W Winsun
Đèn ốp trần không viền tròn 3 chế độ sáng MB024 24W Winsun
135.000 VNĐ
Đèn ốp trần không viền tròn 3 chế độ sáng MB024 36W Winsun
Đèn ốp trần không viền tròn 3 chế độ sáng MB024 36W Winsun
189.000 VNĐ
Đèn ốp trần không viền vuông 3 chế độ màu MB034 12W Winsun
Đèn ốp trần không viền vuông 3 chế độ màu MB034 12W Winsun
81.000 VNĐ
Đèn ốp trần không viền vuông 3 chế độ màu MB034 24W Winsun
Đèn ốp trần không viền vuông 3 chế độ màu MB034 24W Winsun
135.000 VNĐ
Đèn ốp trần không viền vuông 3 chế độ màu MB034 36W Winsun
Đèn ốp trần không viền vuông 3 chế độ màu MB034 36W Winsun
203.000 VNĐ
Đèn ốp trần cảm biến tròn 12W Winsun
Đèn ốp trần cảm biến tròn 12W Winsun
162.000 VNĐ
Đèn ốp trần cảm biến tròn 24W Winsun
Đèn ốp trần cảm biến tròn 24W Winsun
216.000 VNĐ
Đèn ốp trần cảm biến tròn 36W Winsun
Đèn ốp trần cảm biến tròn 36W Winsun
284.000 VNĐ
Đèn ốp trần chống nước tròn MB154 18W Winsun
Đèn ốp trần chống nước tròn MB154 18W Winsun
90.000 VNĐ
Đèn ốp trần chống nước tròn MB154 24W Winsun
Đèn ốp trần chống nước tròn MB154 24W Winsun
135.000 VNĐ
Đèn ốp trần chống nước tròn MB154 36W Winsun
Đèn ốp trần chống nước tròn MB154 36W Winsun
203.000 VNĐ
Đèn ốp trần chống nước vuông MB164 24W Winsun
Đèn ốp trần chống nước vuông MB164 24W Winsun
135.000 VNĐ
Đèn ốp nổi khoét lỗ tự do 18W Winsun
Đèn ốp nổi khoét lỗ tự do 18W Winsun
90.000 VNĐ
Đèn ốp nổi khoét lỗ tự do 24W Winsun
Đèn ốp nổi khoét lỗ tự do 24W Winsun
135.000 VNĐ
Đèn ốp nổi khoét lỗ tự do 36W Winsun
Đèn ốp nổi khoét lỗ tự do 36W Winsun
203.000 VNĐ
Tấm đèn Led panel âm trần WF-D8 48W Winsun
Tấm đèn Led panel âm trần WF-D8 48W Winsun
280.000 VNĐ
BỘ ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC
Omron Bộ điều khiển mực nước 61F-GP-N Winsun
Omron Bộ điều khiển mực nước 61F-GP-N Winsun
1.000.000 VNĐ
RELAY LẬP TRÌNH
Relay Lập Trình
Relay Lập Trình
400.000 VNĐ
ĐÈN LED THỂ THAO
Đèn Pha Led Nhà Xưởng Vỏ Đen 200W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng Vỏ Đen 200W
2.610.000 VNĐ
Đèn Pha Led 10W
Đèn Pha Led 10W
135.000 VNĐ
Đèn Pha Led Nhà Xưởng Vỏ Đen 400W
Đèn Pha Led Nhà Xưởng Vỏ Đen 400W
3.600.000 VNĐ
Đèn Pha Led 20W
Đèn Pha Led 20W
205.000 VNĐ
Đèn Pha Led 30W
Đèn Pha Led 30W
280.000 VNĐ
Đèn Pha Led 50W
Đèn Pha Led 50W
360.000 VNĐ
Đèn Pha Led 70W
Đèn Pha Led 70W
720.000 VNĐ
Đèn Pha Led 100W
Đèn Pha Led 100W
720.000 VNĐ
Đèn Pha Led 150W
Đèn Pha Led 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led 200W
Đèn Pha Led 200W
1.890.000 VNĐ
Đèn Pha Led 250W
Đèn Pha Led 250W
2.550.000 VNĐ
Đèn Pha Led 300W
Đèn Pha Led 300W
3.150.000 VNĐ
Đèn Pha Led 400W
Đèn Pha Led 400W
3.600.000 VNĐ
Đèn Pha Led 600W
Đèn Pha Led 600W
6.000.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 100W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 100W
1.125.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 150W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 150W
2.025.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 200W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 200W
2.250.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 300W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 300W
2.700.000 VNĐ
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 400W
Đèn Pha Lúp Vỏ Đen 400W
3.600.000 VNĐ
Đèn Pha Chip 5054 - 50W
Đèn Pha Chip 5054 - 50W
450.000 VNĐ
Đèn Pha Chip 5054 - 100W
Đèn Pha Chip 5054 - 100W
810.000 VNĐ
Đèn Pha Chip 5054 - 150W
Đèn Pha Chip 5054 - 150W
1.440.000 VNĐ
Đèn Pha Chip 5054 - 200W
Đèn Pha Chip 5054 - 200W
1.620.000 VNĐ
Đèn Pha Lồi Xương Cá 50W
Đèn Pha Lồi Xương Cá 50W
585.000 VNĐ
Đèn Pha Lồi Xương Cá 100W
Đèn Pha Lồi Xương Cá 100W
1.100.000 VNĐ
Đèn Pha Lồi Xương Cá 150W
Đèn Pha Lồi Xương Cá 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led COB 50W
Đèn Pha Led COB 50W
540.000 VNĐ
Đèn Pha Led COB 100W
Đèn Pha Led COB 100W
900.000 VNĐ
Đèn Pha Led COB 150W
Đèn Pha Led COB 150W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led COB 200W
Đèn Pha Led COB 200W
1.800.000 VNĐ
Đèn Pha Led Viền Vàng 50W
Đèn Pha Led Viền Vàng 50W
450.000 VNĐ
Đèn Pha Led Viền Vàng 100W
Đèn Pha Led Viền Vàng 100W
720.000 VNĐ
Đèn Pha Led Viền Vàng 200W
Đèn Pha Led Viền Vàng 200W
1.575.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Đen 300W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Đen 300W
2.250.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Đen 500W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Đen 500W
3.600.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 60W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 60W
540.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 120W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 120W
810.000 VNĐ
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 180W
Đèn Pha Led Tụ Quang Vỏ Trắng 180W
1.800.000 VNĐ
RELAY THỜI GIAN VÀ BẢO VỆ
Timer 4 chế độ ANV H3MT 24~240 VAC/DC Winsun
Timer 4 chế độ ANV H3MT 24~240 VAC/DC Winsun
270.000 VNĐ
Timer 4 chế độ mặt tủ ANV H3MT-Y 24~240 VAC/DC Winsun
Timer 4 chế độ mặt tủ ANV H3MT-Y 24~240 VAC/DC Winsun
280.000 VNĐ
Timer đơn ANV AH3 - 3 220VAC Winsun
Timer đơn ANV AH3 - 3 220VAC Winsun
210.000 VNĐ
Timer đơn gắn mặt tủ ANV AH3- Y3 220VAC Winsun
Timer đơn gắn mặt tủ ANV AH3- Y3 220VAC Winsun
220.000 VNĐ
IC Timer đơn ANV AH2-N 220VAC/DC Winsun
IC Timer đơn ANV AH2-N 220VAC/DC Winsun
260.000 VNĐ
Timer đơn gắn mặt tủ ANV AH2-Y AC220V Winsun
Timer đơn gắn mặt tủ ANV AH2-Y AC220V Winsun
270.000 VNĐ
Timer đôi ANV CTDV-NV 24~240 VAC/DC Winsun
Timer đôi ANV CTDV-NV 24~240 VAC/DC Winsun
540.000 VNĐ
Timer đôi gắn mặt tủ ANV CTDV-YV AC240V Winsun
Timer đôi gắn mặt tủ ANV CTDV-YV AC240V Winsun
550.000 VNĐ
Timer điện tủ 2 số ANV T2D-NT 24~240VAC/DC Winsun
Timer điện tủ 2 số ANV T2D-NT 24~240VAC/DC Winsun
750.000 VNĐ
Timer điện tử 2 số mặt tủ ANV T2D - YT 24~240 VAC Winsun
Timer điện tử 2 số mặt tủ ANV T2D - YT 24~240 VAC Winsun
750.000 VNĐ
Timer điện tử 3 số mặt tủ T3D - YT 24~240 VAC/DC Winsun
Timer điện tử 3 số mặt tủ T3D - YT 24~240 VAC/DC Winsun
820.000 VNĐ
Bộ đếm ANV T2C - YX mặt tủ 2 số 100~240VAC Winsun
Bộ đếm ANV T2C - YX mặt tủ 2 số 100~240VAC Winsun
1.440.000 VNĐ
IC Timer đơn ANV AH2-N 220VAC/DC Winsun
IC Timer đơn ANV AH2-N 220VAC/DC Winsun
260.000 VNĐ
Timer tuần ANV APT1 100~240VAC Winsun
Timer tuần ANV APT1 100~240VAC Winsun
825.000 VNĐ
Timer đa chế độ (ANV)
Timer đa chế độ (ANV)
550.000 VNĐ
Timer thu nhỏ 5A ANV H3Y-2 Winsun
Timer thu nhỏ 5A ANV H3Y-2 Winsun
240.000 VNĐ
Timer thu nhỏ 10A ANV H3Y-2L Winsun
Timer thu nhỏ 10A ANV H3Y-2L Winsun
240.000 VNĐ
Timer thu nhỏ 5A ANV H3Y-4 Winsun
Timer thu nhỏ 5A ANV H3Y-4 Winsun
260.000 VNĐ
Timer tuần hoàn ANV G4Q-212S 220VAC Winsun
Timer tuần hoàn ANV G4Q-212S 220VAC Winsun
525.000 VNĐ
Timer khởi động Y-Δ ANV TRD-N 220V Winsun
Timer khởi động Y-Δ ANV TRD-N 220V Winsun
310.000 VNĐ
Timer báo sự cố tốc độ ANV AMD-N 220VAC Winsun
Timer báo sự cố tốc độ ANV AMD-N 220VAC Winsun
325.000 VNĐ
Bộ bảo vệ pha ANV APR-3L 110~480VAC Winsun
Bộ bảo vệ pha ANV APR-3L 110~480VAC Winsun
380.000 VNĐ
Bộ bảo vệ điện áp ANV AVM-N 380VAC Winsun
Bộ bảo vệ điện áp ANV AVM-N 380VAC Winsun
500.000 VNĐ
Bộ đếm mặt tủ ANV T3C - YX 3 số 100~240VAC Winsun
Bộ đếm mặt tủ ANV T3C - YX 3 số 100~240VAC Winsun
720.000 VNĐ
Rơ le mực nước ANV AFR1-220V Winsun
Rơ le mực nước ANV AFR1-220V Winsun
280.000 VNĐ
Timer nghịch đảo ANV TWB-NC Winsun
Timer nghịch đảo ANV TWB-NC Winsun
450.000 VNĐ
Bộ nguồn điều khiển PU-NC 220VAC Winsun
Bộ nguồn điều khiển PU-NC 220VAC Winsun
260.000 VNĐ
Timer khởi động sao tam giác ANV CRD-N 220VAC Winsun
Timer khởi động sao tam giác ANV CRD-N 220VAC Winsun
300.000 VNĐ
Bộ bảo vệ pha ANV APR-4L 200~480VAC Winsun
Bộ bảo vệ pha ANV APR-4L 200~480VAC Winsun
365.000 VNĐ
ĐẾ RELAY, ĐẾ TIMER
ANV Đế timer relay ANV PF 085A-E 8 chân tròn Winsun
ANV Đế timer relay ANV PF 085A-E 8 chân tròn Winsun
23.000 VNĐ
ANV Đế timer relay ANV PF 083A-E 8 chân tròn Winsun
ANV Đế timer relay ANV PF 083A-E 8 chân tròn Winsun
22.000 VNĐ
ANV Đế timer relay ANV P3G-08 8 chân tròn Winsun
ANV Đế timer relay ANV P3G-08 8 chân tròn Winsun
23.000 VNĐ
ANV Đế timer relay ANV P2CF-08 8 chân tròn Winsun
ANV Đế timer relay ANV P2CF-08 8 chân tròn Winsun
42.000 VNĐ
ANV Đế timer relay ANV PTF 14A-E 14 chân dẹp lớn Winsun
ANV Đế timer relay ANV PTF 14A-E 14 chân dẹp lớn Winsun
60.000 VNĐ
ANV Đế timer relay ANV PF 113A-E 11 chân tròn Winsun
ANV Đế timer relay ANV PF 113A-E 11 chân tròn Winsun
33.000 VNĐ
ANV Đế timer relay ANV PTF 08A-E 8 chân dẹp lớn Winsun
ANV Đế timer relay ANV PTF 08A-E 8 chân dẹp lớn Winsun
33.000 VNĐ
ANV Đế timer relay ANV PYF 14A-E 14 chân dẹp nhỏ Winsun
ANV Đế timer relay ANV PYF 14A-E 14 chân dẹp nhỏ Winsun
39.000 VNĐ
ANV Đế timer relay ANV PYF 08A-E 8 chân dẹp nhỏ Winsun
ANV Đế timer relay ANV PYF 08A-E 8 chân dẹp nhỏ Winsun
33.000 VNĐ
ANV Đế timer relay ANV 8PFA 8 chân tròn Winsun
ANV Đế timer relay ANV 8PFA 8 chân tròn Winsun
36.000 VNĐ
BỘ NGUỒN POWER SUPPLY 12V, 4.2A - S8FS-C05012
BỘ NGUỒN POWER SUPPLY 12V, 4.2A - S8FS-C05012
400.000 VNĐ
RELAY TRUNG GIAN,RELAY SSR
Cảm biến tiệm cận ANV PS-05N NPN Winsun
Cảm biến tiệm cận ANV PS-05N NPN Winsun
150.000 VNĐ
Cảm biến tiệm cận ANV PS-05P PNP
Cảm biến tiệm cận ANV PS-05P PNP
150.000 VNĐ
ANV Đế giữ điện cực ANV PS-3S (loại 3 cực) Winsun
ANV Đế giữ điện cực ANV PS-3S (loại 3 cực) Winsun
85.000 VNĐ
ANV Sứ tách điện ANV 3 cực SUSQ-3 Winsun
ANV Sứ tách điện ANV 3 cực SUSQ-3 Winsun
45.000 VNĐ
ANV Điện cực 1M ANV Inox Ø6 ( SL-6 Winsun )
ANV Điện cực 1M ANV Inox Ø6 ( SL-6 Winsun )
60.000 VNĐ
ANV Rơ le bán dẫn ANV SSR-40VA,40DA,40AA,40AA-H Winsun
ANV Rơ le bán dẫn ANV SSR-40VA,40DA,40AA,40AA-H Winsun
290.000 VNĐ
ANV Rơ le bán dẫn ANV SSR-80DA(H), 80-AA Winsun
ANV Rơ le bán dẫn ANV SSR-80DA(H), 80-AA Winsun
485.000 VNĐ
ANV Rơ le bán dẫn ANV SSR-25VA,25DA,25AA,25DA(H) Winsun
ANV Rơ le bán dẫn ANV SSR-25VA,25DA,25AA,25DA(H) Winsun
265.000 VNĐ
ANV Rơ le trung gian ANV AL2L relay kính trắng 8 chân dẹp lớn Winsun
ANV Rơ le trung gian ANV AL2L relay kính trắng 8 chân dẹp lớn Winsun
65.000 VNĐ
ANV Rơ le trung gian ANV AL4L relay kính trắng 4 chân dẹp lớn Winsun
ANV Rơ le trung gian ANV AL4L relay kính trắng 4 chân dẹp lớn Winsun
110.000 VNĐ
ANV Rơ le trung gian ANV AK2TL relay kính trắng 8 chân tròn Winsun
ANV Rơ le trung gian ANV AK2TL relay kính trắng 8 chân tròn Winsun
90.000 VNĐ
ANV Rơ le trung gian ANV AM2L relay kính trắng 8 chân dẹp nhỏ Winsun
ANV Rơ le trung gian ANV AM2L relay kính trắng 8 chân dẹp nhỏ Winsun
58.000 VNĐ
ANV Rơ le trung gian ANV AM4L relay kính trắng 14 chân dẹp nhỏ Winsun
ANV Rơ le trung gian ANV AM4L relay kính trắng 14 chân dẹp nhỏ Winsun
65.000 VNĐ
ANV Rơ le trung gian ANV AK3(T)L relay kính trắng 11 chân tròn Winsun
ANV Rơ le trung gian ANV AK3(T)L relay kính trắng 11 chân tròn Winsun
100.000 VNĐ
Cầu giao chống giật RCBO Tengen 1pha+N TGB1NLE-32 6-32A Winsun
Cầu giao chống giật RCBO Tengen 1pha+N TGB1NLE-32 6-32A Winsun
113.000 VNĐ
Cầu giao chống giật RCBO Tengen 2pha TGB1NLE-32 6-32A Winsun
Cầu giao chống giật RCBO Tengen 2pha TGB1NLE-32 6-32A Winsun
158.000 VNĐ
Cầu giao chống giật RCBO Tengen 4pha TGB1NLE-32 6-32A Winsun
Cầu giao chống giật RCBO Tengen 4pha TGB1NLE-32 6-32A Winsun
338.000 VNĐ
Cầu dao Aptomat an toàn MCB Tengen TGB1N-63 1 Pha 6A - 63A Winsun
Cầu dao Aptomat an toàn MCB Tengen TGB1N-63 1 Pha 6A - 63A Winsun
26.000 VNĐ
Cầu dao Aptomat an toàn MCB Tengen TGB1N-63 1 Pha 6A - 63A Winsun
Cầu dao Aptomat an toàn MCB Tengen TGB1N-63 1 Pha 6A - 63A Winsun
25.000 VNĐ
Cầu dao Aptomat an toàn MCB Tengen TGB1N-63 1 Pha 6A - 63A Winsun
Cầu dao Aptomat an toàn MCB Tengen TGB1N-63 1 Pha 6A - 63A Winsun
23.000 VNĐ
Tengen Khởi động từ TENGEN TGC1-1811 18A Winsun
Tengen Khởi động từ TENGEN TGC1-1811 18A Winsun
171.000 VNĐ
Tengen Khởi động từ TENGEN TGC1-2511 25A Winsun
Tengen Khởi động từ TENGEN TGC1-2511 25A Winsun
203.000 VNĐ
Tengen Khởi động từ Tengen TGC1-3211 32A Winsun
Tengen Khởi động từ Tengen TGC1-3211 32A Winsun
284.000 VNĐ
Tengen Khởi động từ Tengen TGC1-3811 38A Winsun
Tengen Khởi động từ Tengen TGC1-3811 38A Winsun
315.000 VNĐ
Khởi động từ Tengen TGC1-4011 40A Winsun
Khởi động từ Tengen TGC1-4011 40A Winsun
486.000 VNĐ
Khởi động từ Tengen TGC1-5011 50A Winsun
Khởi động từ Tengen TGC1-5011 50A Winsun
504.000 VNĐ
Khởi động từ Tengen TGC1-6511 65A Winsun
Khởi động từ Tengen TGC1-6511 65A Winsun
608.000 VNĐ
Khởi động từ Tengen TGC1-8011 80A Winsun
Khởi động từ Tengen TGC1-8011 80A Winsun
801.000 VNĐ
Khởi động từ Tengen TGC1-9511 95A Winsun
Khởi động từ Tengen TGC1-9511 95A Winsun
855.000 VNĐ
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-125L 3 pha 16A~50A Winsun
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-125L 3 pha 16A~50A Winsun
428.000 VNĐ
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-125L 3 pha 63A~125A Winsun
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-125L 3 pha 63A~125A Winsun
450.000 VNĐ
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-250L 3 pha Winsun
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-250L 3 pha Winsun
675.000 VNĐ
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-400L 3 pha Winsun
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-400L 3 pha Winsun
2.025.000 VNĐ
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-630L 3 pha Winsun
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-630L 3 pha Winsun
2.880.000 VNĐ
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-800L 3 pha Winsun
Aptomat Tengen MCCB TGM1N-800L 3 pha Winsun
4.500.000 VNĐ
Rơ le nhiệt Tengen TGR1-18 (0.4~18A) Winsun
Rơ le nhiệt Tengen TGR1-18 (0.4~18A) Winsun
113.000 VNĐ
Rơ le nhiệt Tengen TGR1-38 (9~38A) Winsun
Rơ le nhiệt Tengen TGR1-38 (9~38A) Winsun
158.000 VNĐ
Rơ le nhiệt Tengen TGR1-95 Winsun
Rơ le nhiệt Tengen TGR1-95 Winsun
225.000 VNĐ
Rơ le nhiệt Tengen TGR1-95 Winsun
Rơ le nhiệt Tengen TGR1-95 Winsun
293.000 VNĐ
Công tắc hành trình Tengen ME-81 Winsun
Công tắc hành trình Tengen ME-81 Winsun
81.000 VNĐ
KHỞI ĐỘNG TỪ
Khởi động từ, contactor CJX2-1211 Winsun
Khởi động từ, contactor CJX2-1211 Winsun
120.000 VNĐ
Khởi động từ, contactor CJX2-1811 Winsun
Khởi động từ, contactor CJX2-1811 Winsun
140.000 VNĐ
Khởi động từ, contactor CJX2-2511 Winsun
Khởi động từ, contactor CJX2-2511 Winsun
170.000 VNĐ
Khởi động từ, contactor CJX2-3211 Winsun
Khởi động từ, contactor CJX2-3211 Winsun
210.000 VNĐ
MCB & RCCB
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 1P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 1P
27.500 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 1P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 1P
25.000 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 2P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 2P
525.000 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 2P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 2P
47.500 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 3P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 3P
90.000 VNĐ
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 3P
CB TÉP MCB-6KA 6~63A 3P
80.000 VNĐ
CB chống giật RCCB-6KA 2P
CB chống giật RCCB-6KA 2P
220.000 VNĐ
CB chống giật RCCB-6KA 4P
CB chống giật RCCB-6KA 4P
343.000 VNĐ
NÚT NHẤN,CÔNG TẮC XOAY WINSUN
Nút nhấn On/Off Ø 22 không đèn LA38-R Winsun
Nút nhấn On/Off Ø 22 không đèn LA38-R Winsun
63.000 VNĐ
Nút nhấn On/Off Ø22 có đèn LA38-DR Winsun
Nút nhấn On/Off Ø22 có đèn LA38-DR Winsun
79.000 VNĐ
Nút nhấn khẩn cấp Ø22 có chữ ( LA38-11ZS STOP) Winsun
Nút nhấn khẩn cấp Ø22 có chữ ( LA38-11ZS STOP) Winsun
27.000 VNĐ
Nút nhấn khẩn cấp Ø22 không chữ ( LA38-11Z STOP) Winsun
Nút nhấn khẩn cấp Ø22 không chữ ( LA38-11Z STOP) Winsun
23.000 VNĐ
Nút nhấn đầu bằng có đèn Ø22mm LA38-11-D Winsun
Nút nhấn đầu bằng có đèn Ø22mm LA38-11-D Winsun
26.000 VNĐ
Nút nhấn đầu bằng không đèn Ø22mm LA38-11 Winsun
Nút nhấn đầu bằng không đèn Ø22mm LA38-11 Winsun
11.000 VNĐ
Nút nhấn đầu dính tiếp điểm 1A1B không đèn LA38 điện áp 220V Winsun
Nút nhấn đầu dính tiếp điểm 1A1B không đèn LA38 điện áp 220V Winsun
14.000 VNĐ
Nút nhấn đầu dính tiếp điểm 1A1B có đèn LA38 điện áp 220V Winsun
Nút nhấn đầu dính tiếp điểm 1A1B có đèn LA38 điện áp 220V Winsun
28.000 VNĐ
Công tắc xoay cần ngắn 2 vị trí, 3 vị trí LA38 Winsun
Công tắc xoay cần ngắn 2 vị trí, 3 vị trí LA38 Winsun
14.000 VNĐ
Công tắc xoay cần dài 2 vị trí, 3 vị trí LA38 Winsun
Công tắc xoay cần dài 2 vị trí, 3 vị trí LA38 Winsun
25.000 VNĐ
Công tắc điều khiển cần trục 2 nút 5A COB-61 Winsun
Công tắc điều khiển cần trục 2 nút 5A COB-61 Winsun
55.000 VNĐ
Công tắc điều khiển cần trục 4 nút 5A COB-62 Winsun
Công tắc điều khiển cần trục 4 nút 5A COB-62 Winsun
65.000 VNĐ
Công tắc điều khiển cần trục 6 nút 5A COB-63 Winsun
Công tắc điều khiển cần trục 6 nút 5A COB-63 Winsun
85.000 VNĐ
Công tắc điều khiển cần trục 2 nút 15A 3P COP-213 Winsun
Công tắc điều khiển cần trục 2 nút 15A 3P COP-213 Winsun
180.000 VNĐ
Công tắc cần gạt - chuyển hướng dạng tròn 2 vị trí CS-201, CS-2011 Winsun
Công tắc cần gạt - chuyển hướng dạng tròn 2 vị trí CS-201, CS-2011 Winsun
85.000 VNĐ
Công tắc cần gạt - chuyển hướng dạng tròn 4 vị trí CS-402, CS-4022 Winsun
Công tắc cần gạt - chuyển hướng dạng tròn 4 vị trí CS-402, CS-4022 Winsun
110.000 VNĐ
Công tắc mô tơ máy may công nghiệp LAK-10 Winsun
Công tắc mô tơ máy may công nghiệp LAK-10 Winsun
35.000 VNĐ
Tiếp điểm Led Vàng - LA38-D2-Y
Tiếp điểm Led Vàng - LA38-D2-Y
16.000 VNĐ
Tiếp điểm Led Xanh Lá - LA38-D2-G
Tiếp điểm Led Xanh Lá - LA38-D2-G
16.000 VNĐ
Tiếp điểm Led Trắng - LA38-D2-W
Tiếp điểm Led Trắng - LA38-D2-W
16.000 VNĐ
Tiếp điểm 2a - LA38-AA
Tiếp điểm 2a - LA38-AA
12.000 VNĐ
Tiếp điểm Led Đỏ - LA38-D2-R
Tiếp điểm Led Đỏ - LA38-D2-R
16.000 VNĐ
Tiếp điểm 1a1b - LA38-AB
Tiếp điểm 1a1b - LA38-AB
12.000 VNĐ
NÚT NHẤN,CÔNG TẮC XOAY QDQ
QDQ Nút nhấn đầu lồi QDQ CT-25B-11T Ø25, CT-30B-11T Ø 30 (AC250V Winsun )
QDQ Nút nhấn đầu lồi QDQ CT-25B-11T Ø25, CT-30B-11T Ø 30 (AC250V Winsun )
25.000 VNĐ
QDQ Nút nhấn đầu bằng QDQ CT-25B-11 Ø25, CT-30B-11 Ø 30 ( AC250V Winsun )
QDQ Nút nhấn đầu bằng QDQ CT-25B-11 Ø25, CT-30B-11 Ø 30 ( AC250V Winsun )
24.000 VNĐ
QDQ Nút nhấn đầu dù QDQ CT-25B-11M Ø25, CT-30B-11M Ø 30 Winsun
QDQ Nút nhấn đầu dù QDQ CT-25B-11M Ø25, CT-30B-11M Ø 30 Winsun
25.000 VNĐ
QDQ Nút nhấn khẩn QDQ CT-25-11MZ Ø25, CT-30-11MZ Ø30 (AC250V Winsun )
QDQ Nút nhấn khẩn QDQ CT-25-11MZ Ø25, CT-30-11MZ Ø30 (AC250V Winsun )
36.000 VNĐ
QDQ Nút nhấn có đèn QDQ CT-25B-11NDB, CT-30B-11NDB AC220V Winsun
QDQ Nút nhấn có đèn QDQ CT-25B-11NDB, CT-30B-11NDB AC220V Winsun
41.000 VNĐ
Nút nhấn ON/OFF QDQ CT-KPR Ø22 Winsun
Nút nhấn ON/OFF QDQ CT-KPR Ø22 Winsun
86.000 VNĐ
Nút nhấn đầu lồi QDQ CT-KPL phi 22 Winsun
Nút nhấn đầu lồi QDQ CT-KPL phi 22 Winsun
66.000 VNĐ
Nút nhấn đầu bằng QDQ CT-KPA phi 22 Winsun
Nút nhấn đầu bằng QDQ CT-KPA phi 22 Winsun
65.000 VNĐ
Nút nhấn khẩn cấp QDQ CT-KP4J-10 phi 22 Winsun
Nút nhấn khẩn cấp QDQ CT-KP4J-10 phi 22 Winsun
42.000 VNĐ
Nút nhấn đầu dù QDQ CT-KPM-10 Ø22 Winsun
Nút nhấn đầu dù QDQ CT-KPM-10 Ø22 Winsun
33.000 VNĐ
QDQ Công tắc xoay chuyển mạch 2 vị trí, 3 vị trí QDQ CT-30B-11 Ø30 Winsun
QDQ Công tắc xoay chuyển mạch 2 vị trí, 3 vị trí QDQ CT-30B-11 Ø30 Winsun
27.000 VNĐ
QDQ Công tắc xoay chuyển mạch 2 vị trí, 3 vị trí QDQ CT-25B-11 Ø25 Winsun
QDQ Công tắc xoay chuyển mạch 2 vị trí, 3 vị trí QDQ CT-25B-11 Ø25 Winsun
25.000 VNĐ
Công tắc xoay chuyển mạch 2 vị trí, 3 vị trí QDQ CT-KP Ø22 Winsun
Công tắc xoay chuyển mạch 2 vị trí, 3 vị trí QDQ CT-KP Ø22 Winsun
42.000 VNĐ
Ổ CẮM-PHÍCH CẮM DI ĐỘNG
Ổ cắm di động công nghiệp 3 pha 16A, 32A Winsun
Ổ cắm di động công nghiệp 3 pha 16A, 32A Winsun
44.000 VNĐ
Ổ cắm di động công nghiệp 4 pha 16A, 32A Winsun
Ổ cắm di động công nghiệp 4 pha 16A, 32A Winsun
50.000 VNĐ
Ổ cắm di động công nghiệp 5pha 16A, 32A Winsun
Ổ cắm di động công nghiệp 5pha 16A, 32A Winsun
60.000 VNĐ
Phích cắm di động công nghiệp 3 chấu 16A, 32A 3 pha Winsun
Phích cắm di động công nghiệp 3 chấu 16A, 32A 3 pha Winsun
40.000 VNĐ
Phích cắm di động công nghiệp 4 pha 16A, 32A Winsun
Phích cắm di động công nghiệp 4 pha 16A, 32A Winsun
44.000 VNĐ
Phích cắm di động công nghiệp 5 chấu 16A, 32A 5 pha Winsun
Phích cắm di động công nghiệp 5 chấu 16A, 32A 5 pha Winsun
55.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 3 pha 16A, 32A Winsun
Ổ cắm gắn nổi 3 pha 16A, 32A Winsun
45.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 4 pha 16A, 32A Winsun
Ổ cắm gắn nổi 4 pha 16A, 32A Winsun
50.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 5 pha 16A, 32A Winsun
Ổ cắm gắn nổi 5 pha 16A, 32A Winsun
60.000 VNĐ
CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH
ANV Công tắc hành trình ANV LS-8 5A Winsun
ANV Công tắc hành trình ANV LS-8 5A Winsun
180.000 VNĐ
ANV Công tắc hành trình ANV LS-8 5A Winsun
ANV Công tắc hành trình ANV LS-8 5A Winsun
175.000 VNĐ
ANV Công tắc hành trình ANV LS-7 10A Winsun
ANV Công tắc hành trình ANV LS-7 10A Winsun
90.000 VNĐ
ANV Công tắc hành trình ANV LS-7 10A Winsun
ANV Công tắc hành trình ANV LS-7 10A Winsun
140.000 VNĐ
ANV Công tắc hành trình ANV MMS 10A Winsun
ANV Công tắc hành trình ANV MMS 10A Winsun
18.000 VNĐ
ANV Công tắc hành trình ANV MS-170 15A Winsun
ANV Công tắc hành trình ANV MS-170 15A Winsun
83.000 VNĐ
CÔNG TẮC BÀN ĐẠP
Nẹp vòng cung RD50
Nẹp vòng cung RD50
65.000 VNĐ
Nẹp vòng cung RD70
Nẹp vòng cung RD70
90.000 VNĐ
QDQ Công tắc bàn đạp chân QDQ CT-M3-A 220V Winsun
QDQ Công tắc bàn đạp chân QDQ CT-M3-A 220V Winsun
77.000 VNĐ
QDQ Công tắc bàn đạp chân QDQ CT-MD2 220V Winsun
QDQ Công tắc bàn đạp chân QDQ CT-MD2 220V Winsun
68.000 VNĐ
QDQ Công Tắc Bàn Đạp Chân QDQ CT-M1 220VAC-10A Winsun
QDQ Công Tắc Bàn Đạp Chân QDQ CT-M1 220VAC-10A Winsun
44.000 VNĐ
QDQ Công tắc bàn đạp chân QDQ CT-MD4 220VAC Winsun
QDQ Công tắc bàn đạp chân QDQ CT-MD4 220VAC Winsun
81.000 VNĐ
QDQ Công Tắc Bàn Đạp Chân QDQ CT-MX1 220VAC-10A Winsun
QDQ Công Tắc Bàn Đạp Chân QDQ CT-MX1 220VAC-10A Winsun
59.000 VNĐ
QDQ Công Tắc Bàn Đạp Chân QDQ CT-H3N 220VAC-10A Winsun
QDQ Công Tắc Bàn Đạp Chân QDQ CT-H3N 220VAC-10A Winsun
180.000 VNĐ
QDQ Công Tắc Bàn Đạp Chân QDQ CT-M2 220VAC-10A Winsun
QDQ Công Tắc Bàn Đạp Chân QDQ CT-M2 220VAC-10A Winsun
44.000 VNĐ
Miếng chặn sắt cố định
Miếng chặn sắt cố định
3.000 VNĐ
CÔNG TẮC GẠT SẮT
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-ON 3 chân TS2-12B Winsun
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-ON 3 chân TS2-12B Winsun
40.000 VNĐ
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-OFF 2 chân TS2-11B Winsun
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-OFF 2 chân TS2-11B Winsun
35.000 VNĐ
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-OFF-ON 6 chân TS2-23B Winsun
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-OFF-ON 6 chân TS2-23B Winsun
53.000 VNĐ
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-ON 6 chân TS2-22B Winsun
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-ON 6 chân TS2-22B Winsun
53.000 VNĐ
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-OFF 4 chân TS2-21B Winsun
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-OFF 4 chân TS2-21B Winsun
48.000 VNĐ
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-OFF-ON 3 chân TS2-13B Winsun
ANV Công tắc gạt sắt ANV ON-OFF-ON 3 chân TS2-13B Winsun
40.000 VNĐ
CÔNG TẮC VÀ Ổ CẮM
Hạt ổ cắm 6 chấu 10A 250V - V-033
Hạt ổ cắm 6 chấu 10A 250V - V-033
Liên hệ
Hạt ổ cắm 6 chấu 16A 250V - V-032
Hạt ổ cắm 6 chấu 16A 250V - V-032
Liên hệ
Hạt ổ cắm 3 chấu 10A/250V~ - V-029
Hạt ổ cắm 3 chấu 10A/250V~ - V-029
Liên hệ
Hạt tivi 9,52mm - V-015
Hạt tivi 9,52mm - V-015
Liên hệ
Hạt chiếu áp đèn (300W) - V-013
Hạt chiếu áp đèn (300W) - V-013
Liên hệ
Hạt chiếu áp quạt (300W)- V-012
Hạt chiếu áp quạt (300W)- V-012
Liên hệ
Hạt điện thoại cho RJ 11 - V-011
Hạt điện thoại cho RJ 11 - V-011
Liên hệ
Hạt mạng 8P8C cat 6 - V-010-6
Hạt mạng 8P8C cat 6 - V-010-6
Liên hệ
Hạt mạng 8P8C cat 5E - V-010-5
Hạt mạng 8P8C cat 5E - V-010-5
Liên hệ
Hạt ổ cắm USB DC5V 1.5A - V-007-1
Hạt ổ cắm USB DC5V 1.5A - V-007-1
Liên hệ
Hạt ổ cắm USB DC5V 1A - V-007
Hạt ổ cắm USB DC5V 1A - V-007
Liên hệ
Hạt công tắc cỡ trung đảo chiều 10A 250V (2 way) - V-002-2
Hạt công tắc cỡ trung đảo chiều 10A 250V (2 way) - V-002-2
Liên hệ
Hạt công tắc 10A 250V (1 way) - V-002-1
Hạt công tắc 10A 250V (1 way) - V-002-1
Liên hệ
Hạt công tắc chuông - V-001
Hạt công tắc chuông - V-001
Liên hệ
Nút trắng- V-000
Nút trắng- V-000
Liên hệ
Chuông cửa không dây cao cấp - D-433M
Chuông cửa không dây cao cấp - D-433M
Liên hệ
Bộ ổ cắm mạng và tivi - DBK8
Bộ ổ cắm mạng và tivi - DBK8
Liên hệ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu - DBK8-006
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu - DBK8-006
Liên hệ
Bộ công tắc bốn đảo chiều - DBK8-005
Bộ công tắc bốn đảo chiều - DBK8-005
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - DBK8-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - DBK8-004
Liên hệ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - DBK8-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - DBK8-003
Liên hệ
Bộ công tác cỡ trung đảo chiều - DBK8-002
Bộ công tác cỡ trung đảo chiều - DBK8-002
Liên hệ
Bộ ổ cắm 8P8C mạng cat 5E - GOLD-011
Bộ ổ cắm 8P8C mạng cat 5E - GOLD-011
Liên hệ
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - GOLD-008
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - GOLD-008
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - GOLD-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - GOLD-004
Liên hệ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - GOLD-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - GOLD-003
Liên hệ
Bộ công tắc cỡ trung đảo chiều 10A/250V - GOLD-002
Bộ công tắc cỡ trung đảo chiều 10A/250V - GOLD-002
Liên hệ
Bộ ổ cắm và ổ cắm tivi - DBW5-015
Bộ ổ cắm và ổ cắm tivi - DBW5-015
Liên hệ
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - DBW5-012
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - DBW5-012
Liên hệ
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - DBW5-008
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - DBW5-008
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ -DBW5-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ -DBW5-004
Liên hệ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - DBW5-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - DBW5-003
Liên hệ
Bộ công tác cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ - Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - INX-012
Bộ công tác cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ - Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - INX-012
Liên hệ
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - INX-012
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - INX-012
Liên hệ
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - INX-008
Bộ một ổ và công tắc đơn 2 chiều - INX-008
Liên hệ
Bộ ổ cắm 3 chấu 10A/250V - INX-006
Bộ ổ cắm 3 chấu 10A/250V - INX-006
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - INX-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ - INX-004
Liên hệ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - INX-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - INX-003
Liên hệ
Bộ công tác cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ -INX-001
Bộ công tác cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ -INX-001
Liên hệ
Bộ ổ cắm 3 chấu 10A/250V - TZ-007
Bộ ổ cắm 3 chấu 10A/250V - TZ-007
Liên hệ
Bộ công tắc bốn đảo chiều - TZ005
Bộ công tắc bốn đảo chiều - TZ005
Liên hệ
Bộ công tắc cỡ trung đảo chiều 10A/250V - TZ-002
Bộ công tắc cỡ trung đảo chiều 10A/250V - TZ-002
Liên hệ
Bộ 2 ổ cắm điện thoại - TZ-013
Bộ 2 ổ cắm điện thoại - TZ-013
Liên hệ
Bộ ổ cắm và ổ cắm tivi - TZ-015
Bộ ổ cắm và ổ cắm tivi - TZ-015
Liên hệ
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ -TZ-004
Bộ công tắc ba đảo chiều 10A/250V~ -TZ-004
Liên hệ
Bộ công tắc cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ - TZ-001
Bộ công tắc cỡ đại đảo chiều 10A/250V~ - TZ-001
30.000 VNĐ
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - TZ-003
Bộ công tắc đôi đảo chiều 10A/250V~ - TZ-003
40.000 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu - TZ-006
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu - TZ-006
40.000 VNĐ
Bộ ổ cắm và công tắc đôi - TZ-008
Bộ ổ cắm và công tắc đôi - TZ-008
40.000 VNĐ
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - TZ-012
Bộ ổ cắm mạng và điện thoại - TZ-012
135.000 VNĐ
Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Tím 1.8m - Winsun - WS102
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Tím 1.8m - Winsun - WS102
48.000 VNĐ
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Cam 1.8m - Winsun - WS102
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Cam 1.8m - Winsun - WS102
48.000 VNĐ
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Xanh Dương 1.8m - Winsun - WS102
Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng Xanh Dương 1.8m - Winsun - WS102
48.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 4 công tắc - WS354
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 4 công tắc - WS354
80.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 3 ổ đa năng và 2 cổng USB - WS354U
Ổ cắm kéo dài 3 ổ đa năng và 2 cổng USB - WS354U
90.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 5 ổ đa năng và 5 công tắc - WS355
Ổ cắm kéo dài 5 ổ đa năng và 5 công tắc - WS355
90.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 2 cổng USB - WS355U
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 2 cổng USB - WS355U
100.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 5 ổ đa năng và 5 công tắc - FL355
Ổ cắm kéo dài 5 ổ đa năng và 5 công tắc - FL355
110.000 VNĐ
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 2 cổng USB - FL355U
Ổ cắm kéo dài 4 ổ đa năng và 2 cổng USB - FL355U
125.000 VNĐ
COSSES PHỦ NHỰA
Cose phủ nhựa - Loại Y
Cose phủ nhựa - Loại Y
150 VNĐ
Cose phủ nhựa - Loại R
Cose phủ nhựa - Loại R
200 VNĐ
ỐNG MỀM DẪN NƯỚC
Đầu nối răng
Đầu nối răng
28.000 VNĐ
NYLON CABLE TIE
Dây Rút Winsun
Dây Rút Winsun
Liên hệ
vỏ bọc dây khuy bấm 75M /cuộn
vỏ bọc dây khuy bấm 75M /cuộn
1.650.000 VNĐ
Dây rút cao cấp - Đen
Dây rút cao cấp - Đen
Liên hệ
BUTTON BẤM DÍNH
ANV Công tắc nút bấm dính ANV 3 pha PBSN-315 Winsun
ANV Công tắc nút bấm dính ANV 3 pha PBSN-315 Winsun
88.000 VNĐ
ANV Công tắc nút bấm dính 3 pha ANV PBSY-315 Winsun
ANV Công tắc nút bấm dính 3 pha ANV PBSY-315 Winsun
110.000 VNĐ
ANV Công tắc nút bấm dính 3 pha ANV PBSY-330 Winsun
ANV Công tắc nút bấm dính 3 pha ANV PBSY-330 Winsun
125.000 VNĐ
ANV Công tắc nút bấm dính ANV 3 pha PBSN-330 Winsun
ANV Công tắc nút bấm dính ANV 3 pha PBSN-330 Winsun
120.000 VNĐ
ĐỒNG HỒ NHIỆT
ANV Đồng hồ nhiệt độ TC-100 Winsun
ANV Đồng hồ nhiệt độ TC-100 Winsun
900.000 VNĐ
ANV Đồng hồ nhiệt độ TC-200 Winsun
ANV Đồng hồ nhiệt độ TC-200 Winsun
1.050.000 VNĐ
ANV Đồng hồ nhiệt độ TC-300 Winsun
ANV Đồng hồ nhiệt độ TC-300 Winsun
1.500.000 VNĐ
ANV Đồng hồ nhiệt độ TC-400 Winsun
ANV Đồng hồ nhiệt độ TC-400 Winsun
1.500.000 VNĐ
Đồng hồ nhiệt FY400 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt FY400 (TAIE)
Liên hệ
Đồng hồ nhiệt FY700 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt FY700 (TAIE)
Liên hệ
Đồng hồ nhiệt FY800 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt FY800 (TAIE)
Liên hệ
Đồng hồ nhiệt FY900 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt FY900 (TAIE)
Liên hệ
Đồng hồ nhiệt PFY900 (TAIE)
Đồng hồ nhiệt PFY900 (TAIE)
Liên hệ
BUTTON BẤM DÍNH-THẢ
Button bấm dính 15A (QDQ)
Button bấm dính 15A (QDQ)
79.000 VNĐ
Button bấm dính 30A (QDQ)
Button bấm dính 30A (QDQ)
178.000 VNĐ
Button nhấn dính 15A (QDQ)
Button nhấn dính 15A (QDQ)
116.000 VNĐ
Button nhấn dính 30A (QDQ)
Button nhấn dính 30A (QDQ)
75.000 VNĐ
Button bấm nhả (QDQ)
Button bấm nhả (QDQ)
50.000 VNĐ
Button bấm nhả (QDQ)
Button bấm nhả (QDQ)
60.000 VNĐ
Button bấm dính 10A (QDQ)
Button bấm dính 10A (QDQ)
54.000 VNĐ
Button bấm dính 15A (QDQ)
Button bấm dính 15A (QDQ)
63.000 VNĐ
ĐỒNG HỒ NHIỆT, A.V
Đồng hồ 96x96 Đài Loan
Đồng hồ 96x96 Đài Loan
150.000 VNĐ
Đồng hồ LS-110 Đài Loan
Đồng hồ LS-110 Đài Loan
650.000 VNĐ
Đồng hồ 72x72 Winsun
Đồng hồ 72x72 Winsun
100.000 VNĐ
Đồng hồ 96x96 Winsun
Đồng hồ 96x96 Winsun
105.000 VNĐ
ĐÈN BÁO VÀ CÒI HÚ
QDQ Đèn xoay tháp 2 tầng khẩn cấp CT-PT5ND-2T-12 Winsun
QDQ Đèn xoay tháp 2 tầng khẩn cấp CT-PT5ND-2T-12 Winsun
219.000 VNĐ
QDQ Đèn báo QDQ CT-PE30-2 (AC220V Winsun)
QDQ Đèn báo QDQ CT-PE30-2 (AC220V Winsun)
23.000 VNĐ
QDQ Đèn báo Led QDQ CT-PL25-2 Ø25, CT-PL30-2 Ø30 (AC220V Winsun )
QDQ Đèn báo Led QDQ CT-PL25-2 Ø25, CT-PL30-2 Ø30 (AC220V Winsun )
14.000 VNĐ
Đèn báo Led CT-PE22-2 Winsun (70~380V)
Đèn báo Led CT-PE22-2 Winsun (70~380V)
13.000 VNĐ
Đèn báo pha có hiển thị điện áp AD16 phi 22 Winsun
Đèn báo pha có hiển thị điện áp AD16 phi 22 Winsun
79.000 VNĐ
QDQ Còi hú báo động QDQ CT-MS190-2 220VAC Winsun
QDQ Còi hú báo động QDQ CT-MS190-2 220VAC Winsun
149.000 VNĐ
Còi hú báo động QDQ CT-MS290-P-2 220V/AC Winsun
Còi hú báo động QDQ CT-MS290-P-2 220V/AC Winsun
234.000 VNĐ
QDQ Còi báo mặt tủ QDQ CT-HN80 Winsun
QDQ Còi báo mặt tủ QDQ CT-HN80 Winsun
77.000 VNĐ
QDQ Còi báo mặt tủ QDQ CT-SFM25-2,CT-SF30-2 Winsun
QDQ Còi báo mặt tủ QDQ CT-SFM25-2,CT-SF30-2 Winsun
63.000 VNĐ
QDQ Còi báo mặt tủ QDQ CT-HP80 Winsun
QDQ Còi báo mặt tủ QDQ CT-HP80 Winsun
72.000 VNĐ
Còi chống trộm SOLAR, còi hú, chuông báo chống trộm hồng ngoại dùng năng lượng mặt trời Winsun
Còi chống trộm SOLAR, còi hú, chuông báo chống trộm hồng ngoại dùng năng lượng mặt trời Winsun
289.000 VNĐ
Tiếp điểm A/B
Tiếp điểm A/B
11.500 VNĐ
Tiếp điểm LED Φ22 (QDQ)
Tiếp điểm LED Φ22 (QDQ)
25.000 VNĐ
CẦU CHÌ,CÔNG TẮC NHIỆT
Đế cầu chì QDQ 690V CT-FB101LA Winsun
Đế cầu chì QDQ 690V CT-FB101LA Winsun
24.000 VNĐ
QDQ Cầu chì sứ QDQ CT-Q6GS Winsun
QDQ Cầu chì sứ QDQ CT-Q6GS Winsun
79.000 VNĐ
Cầu chì sứ QDQ CT-10G phi 10 x 38 Winsun
Cầu chì sứ QDQ CT-10G phi 10 x 38 Winsun
4.000 VNĐ
Công tắc nhiệt QDQ CT-KTA/B Winsun
Công tắc nhiệt QDQ CT-KTA/B Winsun
81.000 VNĐ
Công tắc nhiệt QDQ CT-TH Winsun
Công tắc nhiệt QDQ CT-TH Winsun
81.000 VNĐ
Cầu chì QDQ CT-DI D TYPE E-16 500VAC Winsun
Cầu chì QDQ CT-DI D TYPE E-16 500VAC Winsun
6.000 VNĐ
Đế cầu chì QDQ HRC CT-01FB, CT-02FB 690V Winsun
Đế cầu chì QDQ HRC CT-01FB, CT-02FB 690V Winsun
315.000 VNĐ
QDQ Cầu chì QDQ HRC CT-00C(S), CT-00(S) Winsun
QDQ Cầu chì QDQ HRC CT-00C(S), CT-00(S) Winsun
54.000 VNĐ
Đế cầu chì QDQ HRC CT-00FB 690V Winsun
Đế cầu chì QDQ HRC CT-00FB 690V Winsun
54.000 VNĐ
Đế cầu chì QDQ HRC 3 pha CT-00FBKS, CT-01FBKS Winsun
Đế cầu chì QDQ HRC 3 pha CT-00FBKS, CT-01FBKS Winsun
1.035.000 VNĐ
Dụng cụ tháo lắp cầu chì
Dụng cụ tháo lắp cầu chì
110.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH WINSUN POWER

MST: 0312285463

Địa chỉ: 580-582 Đường số 7, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM.                                                                                  
Điện thoại: 028-37519327~28   Fax: 028-37519329                                                                                                              
Hotline: 098 608 2839                                                                                                                                       
Email: vinhtrang.1980@gmail.com                                                                                                                          
Website: winsun.vn

Còn rất nhiều sản phẩm mà chúng tôi chưa kịp cập nhật, vui lòng liên hệ qua mail winsunonline@gmail.com or liên hệ qua zl: 0395532777

2015 Copyright © VAN THINH.Ltd. All right reserved. WEb design by NiNa

Đang xem: 4  | Ngày: 846  |  Tuần: 1983 |  Tổng truy cập: 469510

Về đầu trang